This website is no longer actively maintained and serves as an archive for works made in the collaborative project "Jon & Ibe" between 2006 - 2016

The Pulse

The Pulse was an exhibition curated and concieved by Piki & Liesbet Verschueren. We made two Lambda prints of digital drawings mounted between Diasec. Our image manipulation of the Ukiyo-e / Floating world print by Hiroshige, was also used on the flyer/poster.
More info on the participating artists: http://checkthis.com/vr2e

De tentoonstelling start met een video van een cel van een foetus van een muis.Deze cel, een myocite, heeft al een klopimpuls zonder dat er een hartorgaan gevormd werd.Naar de oorsprong van deze klopimpuls wordt nog steeds gezocht.

Dit metaforisch beeld past in het beetje sombere idee van Schopenhauer dat alles niet vrij is maar onderworpen aan de krachtige wil der dingen.Dit filosofisch pessimisme wordt in deze tentoonstelling omgezet in een eerder speels en vindingrijke omgaan met deze wil der dingen.

De kunstenaars geselecteerd voor deze tentoonstelling smelten samen met de steeds aanwezige krachtige veranderingen in natuur en natuurwetenschappen.De tentoonstelling vertrekt vanuit de observatie van de waarneembare wereld.Door de selectie van informatie wordt de waarnemer tegelijk procesmaker en deel van de niet te stoppen groeipuls. De tentoonstelling vertrekt vanuit de drijvende kracht van de kunstenaar en legt de grens ervan verder naar de ‘wil’ der dingen.Met hun werk tonen de kunstenaars een placide ruimte van tabula rasa , want er is geen absoluut kennen of een doel, waarin er vervolgens een andere orde mogelijk wordt.Zo vormt deze kunst een verbinding tussen alert zijn, experimenteel denken en werkelijkheid.

The Pulse.Een groepstentoonstelling rond het thema van de niet te stoppen onderliggende impuls van het levend alles. Met werk van Maria Blondeel, Bart Stolle, Lucie Renneboog, Tilman, Jon&Ibe, Gorik Lindemans, Piki&Liesbet Verschueren, Janet Laurence en Kris Vanhemelrijck.van 6 november tot en met 18 december in het Herman Teirlinckhuis, Uwenberg 14, Beersel.

EN

The Pulse‘The Pulse’s central reference shows a video of a cell from a fetus of a mouse.This cell, a myocite, has a pulsation even though no heart organ has formed yet.Researchers still search for the trigger factor for this basic pulsing beat.This metaphorical image fits into the rather gloomy idea of Schopenhauer which states that everything is not free but subject to the powerful will of things.This philosophical pessimism is transformed in this exhibition into playful and imaginative interpretations of this existential will.The artists selected for this show fuse with the ever present and powerful changes in nature and physics: They start from the observation of the phenomenal world. Through selection of information, the artist-observer becomes simultaneously process maker and part of the unstoppable growth pulse, ‘The Pulse’ starts from the driving force of the artist which is yet again part of this urging ‘will’ of things.With their work, the artists open up a placid space of tabula rasa, because there is no absolute knowing or a goal, but in which another order becomes possible.

Their art connect alert perception, within reality, with experimental thinking.

7 november t.e.m. 18 december 2011
open do, vr za, zo van 11 - 12u30 en van 14 - 17 uur

Maria Blondeel
Bart Stolle
Lucie Renneboog
Tilman
Jon&Ibe
Gorik Lindemans
Janet Laurence
Kris Vanhemelrijck
Piki&Liesbet Verschueren

The pulse, webflyer
Ukiyo-e / Floating world / Vlietende wereld - Mask, Lambdaprint mounted between Diasec, 40x27cm
Ukiyo-e / Floating world / Vlietende wereld , Lambdaprint mounted between Diasec, 80x54cmcm